Ekspertyzy dla sądów
Pracownicy firmy opracowali wiele ekspertyz sądowych z zakresu analizy kosztów i rozliczania budów.