ProPublicoEx 7.3.44
Nowa wersja programu ProPublicoEx - wersja 7.3.44

Wersja ta obejmuje, dostosowanie programu do zmian wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) cz. I

W programie wprowadzono zmiany pozwalające na przesyłanie bezpośrednio z systemu ProPublicoEx do Biuletynu Zamówień Publicznych następujących ogłoszeń:

  • ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1 (wyłącznie dla trybu: przetarg nieograniczony!!!);
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3;
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4;
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7.