ProPublicoEx 7.6.47
ProPublicoEx 7.6.47

 

Nowa wersja umożliwia edycję opisu dokumentu dodanego na karcie Dokumenty za pomocą przycisku Dodaj nowy dokument.

Na karcie Szczegóły ofert lub Historia negocjacji i Zawartość oferty dla ceny za całość zamówienia lub wybraną część zamówienia, w przypadku gdy Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, stawka VAT może być podawana opcjonalnie.

Natomiast w piśmie Protokół z negocjacji - zamówienie z wolnej ręki uwzględniono ceny jednostkowe, poprawiono numerację zadań w druku ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (pakiety).