ProPublicoEx wersja 7.8.49
Nowości w ProPublicoEx wersja 7.8.49

1. Dostosowanie programu do zmian wynikających z nowelizacji - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 161, poz. 1078)

Zmiana wprowadzona do systemu - art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) będzie aktywna dla Daty założenia zamówienia (wszczęcia postępowania) ustawionej na 16 września 2010 r. lub późniejszą.

W związku z nowelizacją w szablonach pism zmieniono zapis z: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. Nowe elementy, drobne poprawki

* Poprawiono informacje zwracane z viewerów @p_uniewaz#podst_prawna, @p_stat_pak#uniew_podst, tj. tekst z: (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
* Poprawiono kopiowanie danych przy zakładaniu nowego zamówienia na podstawie innego zamówienia.
* Dodano przypomnienie o zbliżającym się upływie terminu związania ofertą.