ProPublicoEx wersja 7.11.52
Nowości w ProPublicoEx wersja 7.11.52

Dostosowanie programu do zmian wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W programie ProPublicoEx wprowadzono nowe protokoły postępowania zgodne ze wzorami z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).