ProPublicoEx wersja 7.13.54
Nowości w ProPublicoEx wersja 7.13.54

W programie ProPublicoEx w nowej wersji naprawiono import pism w oknie Ogłoszenia na zakładce Wysyłanie pism na stronę internetową za pomocą przycisku Dodaj (importuj) nowe pisma (menu oznaczone sygnaturą danego zamówienia pozycja Ogłoszenia).

Ponadto w Raporcie zaawansowanym (menu Raporty i zestawienia pozycja Raport zaawansowany) poprawiono działanie przycisku Przejdź do dla wybranej umowy zawartej w trybie uproszczone (pozaustawowe) podtrybie zamówienie bezpośrednie. Uzupełniono także dane wyświetlane w tabeli w kolumnie Ogłoszenie dostępnej po zaznaczeniu pozycji o tej nazwie.

W programie wprowadzono modyfikacje związane ze zmianą stawek podatku od towarów i usług VAT.

Poprawiano informacje zwracane z viewera @p_druk_zestawienie_ofert#oferty.