ProPublicoEx wersja 8.0.56
W programie zmieniono serwer z Firebird 1.5 na Firebird 2.5

Nowa wersja ProPublicoEx umożliwia przejście z serwera Firebird 1.5 na Firebird 2.5.
Instalacja składa się z dwóch etapów:
w pierwszym jest instalowana wersja 8.0.56 (C:\Program Files\PPublicoEx8),
w drugim jest uruchamiane narzędzie migracji danych.
Przejście jest możliwa wyłącznie z wersji 7.15.56! Dlatego też przed przystąpieniem do tej czynności należy zaktualizować ProPublicoEx do wersji 7.15.56.