ProPublicoEx wersja 8.6.62

Nowości w ProPublicoEx wersja 8.6.62:

1. Nowe standardowe formularze do publikacji ogłoszeń
Wersja 8.6.62 systemu ProPublicoEx dostosowuje go do zmian wynikających z nowego rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń.Zmienione standardowe formularze będą dostępne dla postępowań wszczętych 16 września 2011 roku lub później (odpowiednie ustawienie daty założenia na kracie Ogólne -> etap Zamówienie).

Dostosowano i uzupełniona następujące szablony standardowych formularzy:

Formularz standardowy 2 – Ogłoszenie o zamówieniu;
Formularz standardowy 3 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
Formularz standardowy 5 – Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe;
Formularz standardowy 6 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe;
Formularz standardowy 15 – Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

2. Numer konta bankowego
W Bazie wykonawców (menu Wykonawcy) a także dla danych zamawiającego (dostęp jako użytkownik ppadmin menu Organizacja pozycja Zamawiający karta Dane zamawiającego) dodano możliwość sprawdzenia poprawności wpisanego numeru konta bankowego. Czynności tej dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisku Zweryfikuj numer konta.

3. Drobne poprawki, nowe elementy
W ustawieniach sygnatury zamówienia dodano pole „Tekst2" (dostęp jako użytkownik ppadmin menu Konfiguracja systemu pozycja Sygnatura).