ProPublicoEx wersja 8.8.64

ProPublicoEx wersja 8.8.64 - wprowadzone zmiany:

1. Nowy kurs złotego w stosunku do euro
W nowym ProPublicoEx uwzględniono zmiany wynikające z podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2011 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Powyższe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Po ustawieniu Daty założenia zamówienia na etapie Zamówienie karcie Ogólne na 1 stycznia 2012 r. lub późniejszą wartości zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,0196.

2. Nowe progi europejskie
W programie uwzględniono także zmiany wynikające z podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2011 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Powyższe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Po ustawieniu Daty założenia zamówienia na etapie Zamówienie karcie Ogólne na 1 stycznia 2012 r. lub późniejszą w programie będą obowiązywać następujące progi:
dla zamówień publicznych w przypadku dostaw lub usług – 130 000 euro lub 200 000 euro;
dla zamówień publicznych w przypadku robót budowlanych – 5 000 000 euro;
dla zamówień sektorowych w przypadku dostaw lub usług – 400 000 euro;
dla zamówień sektorowych w przypadku robót budowlanych – 5 000 000 euro.

3. Drobne zmiany
przy zakładaniu nowego zamówienia podanie Prowadzącego zamówienie jest opcjonalne.