ProPublicoEx wersja 8.9.65

Nowością jest roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2011

W menu Raporty i zestawienia pozycja Sprawozdanie roczne ZP S został poprawiony szablon druku: ZP-SR1 2009+.


Przypominamy, że aby dokument został wypełniony prawidłowo należy w zamówieniu mieć wprowadzone następujące informacje:

  • etap Zamówienie – rodzaj zamówienia, wartość zamówienia, tryb, uzasadnienie zastosowania trybu (w trybach ZWR i NBO o wartości równej lub większej od tzw. „progów unijnych" dostępne po naciśnięciu przycisku Uzasadnienie zastosowania trybu (FS-3));
  • etap Umowa i realizacja – numer i data zawarcia umowy, kwota (wartość umowy) i VAT;
  • numery ogłoszeń opublikowanych w DUUE;
  • kraj pochodzenia wykonawcy wybierany z rozwijanej listy w Bazie wykonawców.

UWAGA! Braki w postępowaniu będą powodować nieprawidłowe wypełnienie się formularza sprawozdania.
Istnieje możliwość przesłania druku w formie elektronicznej bezpośrednio do UZP. Po naciśnięciu przycisku Wyślij do UZP i zalogowaniu się do systemu roczne sprawozdanie zostanie wypełnione danymi pobranymi z programu.