ProPublicoEx wersja 8.10.66

ProPublicoEx wersja 8.10.66 - wprowadzone zmiany:

1. Rozbudowa Raportu zaawansowanego

W nowym ProPublicoEx w Raporcie zaawansowanym (menu Raporty i zestawienia pozycja Raport zaawansowany) dodano dla Umowy pola:
- Kwota netto;
- Kwota VAT.


2. Lista zamówień – nowe filtry

Filtry dla listy zamówień rozbudowano o grupę Prowadzący postępowanie. Możemy wyselekcjonować zamówienia:
- zalogowanego użytkownika (opcja Moje postępowania);
- wybranego prowadzącego zamówienie (opcja Wybrany prowadzący).

3. Poprawki
- naprawiono dla ogłoszenia o zamówieniu wysyłanego na stronę internetową datę końcową,
- poprawiono dostępność tworzonych pism na zakładce Wysyłanie pism na stronę internetową.