ProPublicoEx wersja 8.11.67
Nowości w ProPublicoEx wersja 8.11.67

1. Planowanie zamówień
W wersji 8.11.67.0 programu ProPublicoEx dodano funkcję "Planowanie zamówień" (Menu Zamówienia, pozycja Planowanie zamówień)
Po wprowadzeniu nowej funkcji użytkownik programu ma możliwość:zamieszczenia w jednym miejscu zestawienia planowanych zamówień na kolejne lata;
 • tworzenie nowych planów na podstawie planu z minionych lat (program importuje dane do nowego zestawienia);
 • zakładka "Przedmioty" zawiera kolumny:

 • Nazwa
 • Przedmiot
 • CPV
 • Wartość zamówienia (zł)
 • Wartość zamówienia (€)
 • Rodzaj
 • Miesiąc wszczęcia postępowania
 • Wnioskodawca
 • Źródła finansowania

 • użytkownik w zakładce "Kolumny", w prawej części tabeli, decyduje , które informacje znajdą się w zestawieniu;
 • program automatycznie przelicza wprowadzaną wartość zamówienia w Zł na Euro.
 • zakładka "Ustawienia Planu" daje możliwość zdefiniowania nazwy planu, dokonać jego opisu oraz ustawić aktualny ustawowy kurs Euro dla przeliczania wartości zamówień:
 • funkcja planowania zamówień zawiera filtry (nazwa, przedmiot, wartości, rodzaj, wnioskodawca), dzięki którym użytkownik w prosty i szybki sposób wyszuka interesującą go pozycję;

2. Raport zaawansowany – nowe elementy
W nowo wydanej wersji do funkcji raport zaawansowany (Menu raporty i zestawienia, pozycja Raport Zaawansowany) dodano nowe elementy:
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
Data negocjacji
Data wyboru najkorzystniejszej oferty
Data przekazania zaproszenia do negocjacji
Data przekazania zaproszenia do składania ofert
Data przekazania zaproszenia do dialogu
Data przesłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Dzięki nowym pozycjom istnieje możliwość tworzenia harmonogramów z poszczególnych zamówień. Użytkownik ma możliwość decydowania o pozycjach, które będą ujęte w harmonogramie.