ProPublico wersja 9.2.72

Nowości w ProPublico wersja 9.2.72

I. Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 279)

Zmodyfikowano szablon ogłoszenia "Ogłoszenie o zamówieniu – załącznik 1" uwzględniając zmiany wprowadzone przez rozporządzenie wykonawcze.

Zintegrowano nowy szablon ogłoszenia z formularzem elektronicznym umieszczonym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w celu bezpośredniej publikacji ogłoszenia z programu.

Dodano do programu nowy szablonu ogłoszenia "Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo".

Wersja programu umożliwia wygenerowanie nowego szablonu ogłoszenia.

II. Drobne zmiany

Wprowadzono w programie możliwość eksportowania danych wygenerowanych w Raporcie zaawansowanym do pliku Excel.

Menu „Raporty i zestawienia", pozycja „Raport zaawansowany".