Zuzia 11

 zuzia11ZUZIA Wersja 11.0.0

W nowej wersji pojawiły się nowe opcje programu:

1. Harmonogram – nowy moduł w programie, który pozwala na utworzenie harmonogramu robót na podstawie bieżącego kosztorysu.

2. Grupowanie katalogów nakładów rzeczowych – możliwość tworzenia własnych grup oraz umieszczania w nich wskazanych katalogów. Z poziomu Zarządzania katalogami dokonujemy podziału na grupy.

3. Ulepszony sposób wyświetlania i obsługi bazy katalogowej, z możliwością zawężania widoku do wybranej grupy.

4. Możliwość kopiowania założeń do katalogów nakładów rzeczowych.

 

5. W oknie przeliczania kosztorysu złożonego dołożona została możliwość zdefiniowania różnych cenników w rozdziałach.

6. Dołożono możliwość nadania statusu liczenia nakładów pomocniczych od nakładu podstawowego na poziomie pozycji kosztorysowej, nie tylko z poziomu zestawienia.

 

7. Dodatkowe opcje w oknie przeglądania bazy i cenników nakładów rzeczowych:

- możliwość zawężenia widoku do nakładów własnych,

- sortowanie widoku po nazwie (alfabetycznie) lub po cenie (rosnąco lub malejąco).

8. Zestawienie robocizny – możliwość zdefiniowania rabatu od stawki robocizny.

9. Zestawienia nakładów rzeczowych (robocizna, materiały, sprzęt) – nowa opcja, która pozwala na zamianę kilku zaznaczonych nakładów na jeden wskazany przez użytkownika (scalanie nakładów rzeczowych).

10. Edycja jednostek miar.

11. Zakładka Przedmiar:

- komentarz w wierszu przedmiaru – zapisywany w klamrach {komentarz},

- możliwość ustawienia kotwicy w wierszu przedmiarowym.

12. Wydruki:

- nowe wydruki kosztorysu i tabeli elementów scalonych,

- możliwość wydrukowania 0 w ilości oraz normie,

- zestawienia nakładów rzeczowych – możliwość wydrukowania kolumny z numerami pozycji kosztorysowych, w których dany nakład występuje,

- możliwość wydrukowania szczegółowej listy dodatków w podsumowaniach rozdziałów i kosztorysu,

- możliwość wykonania wydruku (przedmiar, kosztorys) zaznaczonego fragmentu kosztorysu,

- kolorowy wydruk statystyki

13. Nowy podgląd wydruku – aktywny spis treści w formie rozwijalnego drzewa.

14. Połączenie opcji import z opcją otwórz dla plików z innych programów.

15. Import cenników uproszczonych z plików formatu *.mdb.

16. Wybór formuły liczenia w zakładce Narzuty.

17. Konfiguracja programu – możliwość wyboru automatycznej renumeracji od wybranego numeru.

18. Zakładka Definiuj kosztorys – w widoku dołożono kolumny R, M i S (wartości bezpośrednie i z narzutami).

19. W oknie dialogowym Otwórz dołożono możliwość wyboru kilku plików jednocześnie.

20. Do bazy katalogów dodano i poprawiono 23 n katalogi: