ProPublico wersja 9.4.75

W nowej wersji programu:

1. Wprowadzono zmiany w szablonach dokumentów związane z publikacją Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Wprowadzano funkcję automatycznego wklejania w szablonach dokumentów SIWZ adresu strony internetowej www Zamawiającego, na której umieszczona jest informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.