ProPublico - wersja 9.5.77

Nowości w ProPublico - wersja 9.5.77

I. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1047).

a) W etapie Zamówienie, na karcie Wybór trybu dodano, wprowadzoną nowelizacją, pozycję uzasadnienia wyboru procedury pozaustawowej.

b) W szablonach dokumentów generowanych w programie zaktualizowano odniesienia do ustawy Prawo zamówień publicznych na zapis : "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)."

 

II. Drobne zmiany

a) Poprawiono funkcjonalność seryjnego generowania szablonu dokumentu "Pismo w sprawie związania ofertą" (menu Sygnatura, pozycja Przedłużenia terminów, karta Przedłużenie terminu związania ofertą).

Do wygenerowania pisma wystarczającym jest ewidencja złożonych ofert w etapie Otwarcie ofert, karta Złożone oferty (program nie wymaga już zaznaczenia poprawności merytorycznej i formalnej dla złożonej oferty w etapie Ocena > Ocena Wstępna > karta Ocena).

b) Poprawiono działanie plików pomocy w instalacjach sieciowych programu