ZUZIA11 – Wersja 11.1.0

 

Nowe opcje programu:

 1. W zakładce Definiuj kosztorys w grupie ikon Edycja dodano opcję Ustaw kolor . Opcja odznacza kolorystycznie wskazane rozdziały/grupy/elementy.
 2. Dodano opcję Szybki filtr  . W opcji tej poprzez wskazanie ciągu znaków następuje zawężenie pola szukania dla kolumny Opis robót w zakładce Definiuj kosztorys.
 3. W oknie Przeglądania katalogów dodano wyświetlanie opisów do rozdziałów, tablic, kolumn. Opisy pokazują się na etykiecie, po najechaniu myszką na pierwszą kolumnę w pierwszym wierszu.
 4. Dodano obsługę podstaw katalogowych w formacie KNR 2-02.
 5. Podczas odczytywania pliku z hasłami do danych, cenników i ustawień ze starszych wersji programu nowe ścieżki są ustawiane jako domyślne. Dane zapisane w starym pliku psd są zapisywane do kopii. Użytkownik ma możliwość przywrócenia z tego pliku wcześniejszych ścieżek w konfiguracji.
 6. Wydruki:
  •  Dla harmonogramu dodano wydruk Planu do spisu treści w raporcie wydruków.
  • Do wydruku spisu treści dodano opcję Uwzględnij pozycje na spisie treści. Po jej wyłączeniu na spisie treści nie drukują się pozycje (tylko elementy/grupy/rozdziały).
  • W ustawieniach wydruku dodano opcję Łamanie strony w dowolnym miejscu. Po zaznaczeniu opcji podział raportu wydruku nastąpi pod koniec strony  bez względu na zakres tematyczny drukowanej informacji.
 7. Zakładka Harmonogram
  • Dodano możliwość zablokowania pierwszego wiersza na zakładce Harmonogram – widok Zadania.
  • Usunięto globalną ilość r-g z okna generowania i konfiguracji harmonogramu.
  • Usunięto ograniczenie na ilość pracowników w oknie generowania i konfiguracji harmonogramu.
 8. Dodano opcję konwersji wielu cenników.
 9. Rozdzielono ustawienie zaokrąglenia końcowej kwoty kosztorysu na zaokrąglenie wartości netto i brutto. Zaokrąglenia dla obu wartości są ustalane niezależnie.
 10. Zmieniono wyświetlanie rusztowań w kolumnie Info. Zrezygnowano z wyświetlania kolejnych numerów na rzecz wyświetlania numerów liczby porządkowej Lp.