Nowości Zuzia 11.02.0

W nowej wersji wprowadzono szereg udogodnień:

 1. Opcja Kosztorys bazowy .
 2. Po kliknięciu w ikonę Ustaw kosztorys bazowy wskazujemy kosztorys, z którego podczytywane są ustawienia, ceny itp.
 3. System M-Files jest w pełni zintegrowanym systemem klasy ECM do zarządzania dokumentacją i procesami w firmie. M-Files pozwala na konfiguracje dowolnego obiegu dokumentów pod każdy profil funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyznacznikiem nowoczesności systemu jest jego skalowalność i konfigurowalność, która opiera się o efektywne wykorzystanie metadanych a więc właściwości opisujących dokumenty i inne obiekty w systemie. Integracja systemu M-Files z programem ZUZIA pozwoli na usprawnienie zarządzania dokumentacja i danymi związanymi z procesami przedmiarowania i kosztorysowania. Pliki z programu ZUZIA zapisane w magazynie dokumentów M-Files są kontrolowane przez system M-Files w zakresie uprawnień dostępu, pracy na pliku tylko przez jednego użytkownika oraz historii zmian. Dodatkowo zapisane dane na serwerze mogą być archiwizowane przy pomocy narzędzi M-Files do wykonywania kopi zapasowych. Integracja M-Files z ZUZIA zapewnia spójność danych pomiędzy tymi środowiskami.
 4. W zakładce Dane ogólne dołożono opcję definiowania wskaźników techniczno-ekonomicznych: kubatura, powierzchnia użytkowa, itp.
 5. Dołożono funkcję cofnij dla harmonogramu.
 6. Zaktualizowano tablicę konwersji dla cenników Bistyp.
 7. Poprawiono import cenników Sekocenbud.
 8. Wprowadzono nowy sposób powiadamiania użytkownika o nowej wersji programu.
 9. Poprawiono import kosztorysów z obcych formatów plików.
 10. W wydrukach formuły II zmieniono opis kolumny „Cena jednostkowa" na „Wyliczona wartość jednostkowa".
 11. Usunięto drukowanie stawki r-g w tabeli elementów scalonych przy zaznaczonej opcji „Bez cen i wartości".
 12. Dodano moduł współpracy z czytnikami ekranowymi, ułatwiający osobom niewidomym i słabowidzącym pracą z komputerem. Moduł działa automatycznie gdy wykryje w systemie zainstalowany program wspomagający pracę osób niewidomym i słabowidzącym.