ProPublico - wersja 10.1.83

Nowości w ProPublico - wersja 10.1.83

Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530).
W menu Raporty i zestawienia, pozycja Sprawozdanie roczne ZP S, dodano nowy szablon dokumentu sprawozdania o nazwie "ZP-SR 2013+".
Program umożliwia wygenerowanie i przesłanie od UZP sprawozdania rocznego na nowych zasadach z udzielonych zamówień w 2013 roku w odniesieniu do zamówień klasycznych