ProPublico wersja 12.4.97

W nowej wersja 12.4.97 programu ProPublico:

1. Zaktualizowano szablon generowanego ”Ogłoszenia o zamówieniu - załącznik 1” oraz przywrócono funkcjonalność automatycznego wysyłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych według wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. W sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zaktualizowano w programie dokument Protokołu postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.