ProPublico wersja 13.3.102

Informujemy, że dostępna jest już nowa wersja 13.3.102 programu ProPublico, w której:

Przywrócono funkcjonalność automatycznej publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych po wprowadzeniu modyfikacji technicznych w formularzu elektronicznym przez Urząd Zamówień Publicznych
Przywrócono funkcjonalność automatycznego pobierania przez program numeru Ogłoszenia o zamówieniu z BZP po jego publikacji, a następnie możliwość importu oryginalnej treści opublikowanego ogłoszenia do bazy programu.


Wprowadzono mechanizm pozwalającą na przyspieszenie procesu oceny ofert dla kryteriów oceny, w których użytkownik wprowadza ręcznie punktację udzieloną przez poszczególnych członków komisji.
Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki.

 

Nowa wersja 13.3.102 jest w sprzedaży i będzie przesłana do tych użytkowników, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Instytucje, które mają wykupioną opiekę techniczną, a nie przesłały jeszcze do nas klucza w celu aktywacji proszone są o dokonanie tej czynności (przypominamy lokalizację klucza - dostęp jako użytkownik Ppadmin, menu Konfiguracja systemu, pozycja Licencja).