RM-AZUR

Moduł RM-AZURrm-azur


Charakterystyka modułu
Moduł RM-AZUR jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu systemu Windows dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-AZUR, polegającej na wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Dzięki temu, wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN - mające wpływ na wymiarowanie - są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-AZUR i odwrotnie, zmiany dokonywane w module RM-AZUR - mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji - są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-AZUR polega interaktywnym operowaniu parametrami wymiarowania i sprawdzaniu warunków nośności i użytkowania określonych w w/w monografii.

Do najważniejszych cech modułu RM-AZUR należy zaliczyć:
  • pełna zgodność obliczeń z zaleceniami zawartymi w monografii M. Łubiński, A. Filipowicz, W. Żółtowski, Konstrukcje metalowe, Część I, Podstawy projektowania, Arkady W-wa 2000 oraz w PN-90/B-03200
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częś­ciami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu

Przykład dokumentacji