RM-3D pakiety

 3D – przestrzenne konstrukcje prętowe

 Program RM-3D - w 6.5
 Program RM-3D do analizy statycznej i kinematycznej przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym
 Moduł STAL-3D - w 2.7 Moduł STAL-3D do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 działający pod kontrola programu RM-3D
 Moduł DREW-3D - w 1.2  Moduł DREW-3D do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych wg
PN-B-3150:2000 działający pod kontrolą programu RM-3D