RM - różne

 

  Pozostałe programy

 Program PL-WIN - w 1.53Program przeznaczony do definiowania oraz obliczeń statycznych płyt. Umożliwia deklarowanie zbrojenia i wymiarowanie płytowo-słupowo-żebrowych ustrojów żelbetowych wg PN-84/B-03264
 Program RM-OBC - w 2.30 Program przeznaczony do definiowania oraz obliczeń statycznych płyt. Umożliwia deklarowanie zbrojenia i wymiarowanie płytowo-słupowo-żebrowych ustrojów żelbetowych wg PN-84/B-03264
 Program FD-WIN - w 1.90 Program FD-WIN przeznaczony do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.