Podstawy kosztorysowania

KURS KOSZTORYSOWANIA - PROGRAM

1. Kosztorys - przeznaczenie, cel i funkcja, rodzaje

2. Przepisy regulujące stan prawny w Polsce

3. Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

4. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna - podstawy techniczno-rzeczowe

5. Baza normatywna (budowa katalogów, spis katalogów)

6. Rodzaje kosztorysów

7. Kalkulacje cen (uproszczona, szczegółowa)

8. Budowa kosztorysu oraz dokładność obliczeń