Kosztorysowanie w programie Zuzia

Część teoretyczna:  
Zakres: Obowiązujące podstawy prawne dotyczące kosztorysowania, metody kosztorysowania, zasady przedmiarowania i obmiarowania robót, rodzaje kosztorysów, kalkulacja indywidualna, protokoły założeń wyjściowych, protokół danych wyjściowych i założeń kosztorysowych. Wycena prac indywidualnych wg branż.

Część praktyczna:
Zakres: Wprowadzenie do komputerowego kosztorysowania, podstawy poruszania się po programie Zuzia. Ćwiczenia w sporządzaniu kosztorysu przy użyciu programu Zuzia. Sporządzanie ofert kosztorysowych ich   modyfikacja i weryfikacja. Rozszerzone możliwości kosztorysowania przy użyciu programu: porównywanie dwóch kosztorysów, tworzenie elementów scalonych, praca na cennikach scalonych, narzuty w kosztorysach. Eksport danych z kosztorysu do harmonogramu lub programów MS Office (Excel i Word). Wydruki – opcje ustawień, zestawy, style wydruków.

Program szczegółowy: 

1. Rozpoczęcie pracy w programie Zuzia zuzia

2. Tworzenie nowego kosztorysu - rodzaje kalkulacji i kosztorysów

3. Dodawanie pozycji do kosztorysu

4. Katalogi norm (struktura w programie, wyszukiwanie, katalogi własne)

5. Przedmiarowanie (wyrażenia w przedmiarze, obliczenia w słupkach)

6. Podział kosztorysu na działy

7. Zestawienia RMS

8. Wycena - wstawianie cen oraz definiowanie narzutów

9. Strona tytułowa

10. Praca na wielu kosztorysach

11. Poprawność kosztorysu oraz rejestracja zmian

12. Wydruki

13. Koszty transportu oraz praca rusztowań

14. Warianty w kosztorysach

15. Rozliczanie wykonanych robót w oparciu o program Zuzia