Praca z programem ProPublico

Wprowadzenie: zapoznanie uczestników szkolenia, przedstawienie celu spotkaniapropublico
Wstępne informacje o systemie:
Konfiguracja systemu ProPublicoEx: dostosowanie programu do struktury organizacyjnej zamawiającego.
Ustawienie pozostałych ogólnych parametrów np. sygnatura, strona www z ogłoszeniami, uzupełnienie bazy osób.
Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:
Rejestr wniosków, otwarcie nowego zamówienia, przygotowanie SIWZ, generowanie i przesłanie ogłoszeń, powołanie komisji przetargowej, wydawanie SIWZ, baza wykonawców, korespondencja seryjna.

Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego cd.
Złożenie i ocena ofert, przygotowanie protokołów końcowych i druków ZP, umowa i realizacja.
Przeprowadzenie postępowania w pozostałych trybach:
Różnice pomiędzy procedurami, przetarg ograniczony, negocjacje, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki.
Raporty zestawienia statystyki:
Generowanie zestawień i raportów, odczytywanie i interpretacja statystyk, sposób tworzenia druku ZP-S.

Funkcje zaawansowane systemu:
wzbogacanie bazy o szablony swoich wzorców dokumentów – konfiguracja pism,
konfiguracja słowników tematycznych – warunki, wymagane dokumenty i inne.
Obsługa wewnętrznego komunikatora systemu.
Podsumowanie: Pytania i ćwiczenia.