ProPublicoEx wersja 6.13.38
1. Dodanie nowego sprawozdania rocznego - druk ZP-SR1 (na 2008 rok)

W menu Raporty i zestawienia pozycja Sprawozdanie roczne ZP S został dodany nowy szablon druku: ZP-SR1 2008.
Przypominamy, że aby dokument został wypełniony prawidłowo należy w zamówieniu mieć wypełnione następujące informacje:
- etap Zamówienie - rodzaj zamówienia, wartość zamówienia, tryb;
- etap Umowa i realizacja - numer i data zawarcia umowy, kwota (wartość umowy) i VAT;
- dodatkowo nr ogłoszeń przesyłanych do DUUE.

UWAGA!!! Braki w postępowaniu będą powodować nieprawidłowe wypełnienie się formularza ZP-SR1 2008.
Nie ma możliwości przesłania druku w formie elektronicznej bezpośrednio do UZP. Proponujemy wykorzystać druk zawarty w programie do zebrania danych z postępowań, co ułatwi wypełnienie formularza elektronicznego.
2. Archiwizacja dokumentów

Mamy możliwość dokonania archiwizacji dokumentów z wybranych zamówień jako użytkownik ppadmin po wybraniu z menu Konfiguracja systemu pozycji Archiwizacja dokumentów.


3. Usunięte usterki, drobne poprawki, nowe elementy

a) usprawniono wysyłanie ogłoszeń bezpośrednio do Biuletynu Zamówień Publicznych (w przypadku zamówień składających się z części);
b) dodano nowy viewer @t_oferent_umowa#regon zwracający Regon Wykonawcy, z którym jest zawierana umowa.

 

(6 lutego 2009 r.)