Komputerowe Wspomaganie Kosztorysowania programem Zuzia
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Komputerowe Wspomaganie Kosztorysowania
 program Zuzia

1.    Cel
Celem kursu jest nabycie umiejętności w obsłudze programu do kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i teletechnicznych Zuzia.
2.    Program kursu: 16 godzin lekcyjnych

KURS PODSTAWOWY

A.    Część teoretyczna  
1.   Podstawy prawne kosztorysowania
2.    Podstawy prawne i metodologia sporządzania wszystkich rodzajów kosztorysów
3.    Komputerowe Wspomaganie Kosztorysowania - omówienie podstawowych funkcji programu wspomagającego kosztorysowanie, zakres automatyzacji i dokładność obliczeń, problemy  kosztorysowania komputerowego.
B.    Ćwiczenia laboratoryjne
1.    Wprowadzenie do programu - przedstawienie podstawowych narzędzi programu: konfiguracja systemu, baza katalogów, akty prawne, baza RMS.
2.    Przygotowanie bazy cenowej do wykonywania kosztorysów.
3.    Kosztorys przykładowy – wykonanie wspólnie przykładowego kosztorysu, z maksymalnym wykorzystaniem możliwości programu  (m.in. kosztorysy złożone, narzuty oraz indywidualne koszty zakupu - (tzw. kalkulator ceny), materiały inwestora, kalkulacje indywidualne, szczegółowe i uproszczone.
C.    Ćwiczenia projektowe
1.    Samodzielne wykonanie kosztorysu, na podstawie przedmiaru robót w formie elektronicznej.
2. Analiza kosztorysu inwestorskiego na podstawie różnych danych wyjściowych  cenotwórczych (różne poziomy cen materiałów, pracy sprzętu i stawki r-g. ).
3.    Przygotowanie kosztorysu w formie drukowanej i elektronicznej

KURS DOSKONALĄCY

D.    Ćwiczenia laboratoryjne
4.    Wprowadzenie do programu - przypomnienie podstawowych narzędzi programu: konfiguracja systemu, baza katalogów, akty prawne, baza RMS.
5.    Przygotowanie bazy cenowej do wykonywania kosztorysów.
6.    Kosztorys przykładowy – wykonanie wspólnie przykładowego kosztorysu, z maksymalnym wykorzystaniem możliwości programu  (m.in. kosztorysy złożone, narzuty oraz indywidualne koszty zakupu - (tzw. kalkulator ceny), materiały inwestora, kalkulacje indywidualne, szczegółowe i uproszczone.
7.    Komponowanie dokumentacji kosztorysowej oraz transponowanie plików z programu Zuzia do Microsoft Office i programu Norma.
8.    Praca z cennikami – tworzenie własnych cenników w programie.
9.    Przygotowanie katalogów własnych

E.    Ćwiczenia projektowe
1.    Samodzielne wykonanie kosztorysu, na podstawie przedmiaru robót w formie elektronicznej.
2. Analiza kosztorysu inwestorskiego na podstawie różnych danych wyjściowych  cenotwórczych (różne poziomy cen materiałów, pracy sprzętu i stawki r-g. ).
4.    Przygotowanie kosztorysu w formie drukowanej i elektronicznej