Zuzia 9.04 - nowości
Zawarty w programie Megacennik to narzędzie do wyceny kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Największa baza internetowa cen materiałów teletechnicznych dostępna dla wszystkich korzystających z programu Zuzia. Megacennik jest bazą materiałów zawierającą: ceny, opisy i karty katalogowe, zdjęcia produktów. Opracowując kosztorys zawsze można mieć aktualne ceny, nie trzeba ich szukać w internecie wystarczy wybrać opcję Baza materiałów zakładka Megacennik. Praca z Megacennikim jest szybka i wygodna. Aby z niego skorzystać klikamy na opcję w menu Ceny/Materiały lub bezpośrednio z kosztorysu z zakładki Zestawienie M (zestawienie materiałów). Otwiera się okno Baza materiałów po kliknięciu w zakładkę Megacennik możemy już wyszukiwać i przyjmować materiały do kosztorysu. Działania te są identyczne jak w przypadku pracy na tradycyjnym cenniku w zakładce Cennik. Aktualizacja cennika Megacennik odbywa się z menu Ceny opcja Aktualizuj bazę Megacennika. Megacennik jest bazą aktualizowaną na bieżąco przez konsorcjum Elmega
Dołożono przeliczniki wagowe oraz powierzchniowe do kalkulacji kosztorysowych. Opcja dostępna podczas pracy z bazą materiałów jak również podczas wyboru i wymiany materiału w kosztorysie.
Z kolei w kolumnie Podstawa zakładka Definiuj kosztorys dołożono wybór z rozwijanego menu (tryb edycji - podświetlenie na kolor żółty) z prawej strony strzałka w dół.
Po kliknięciu rozwija się lista z której można wybrać podstawę wyceny pozycji kosztorysowej: Z katalogu, Kalkulacja indywidualna, Tekst dowolny lub w przypadku pozycji Uproszczonej mamy jeszcze możliwość wybrania podstawy wyceny z cennika uproszczonego lub scalonego. Wybór Z katalogu otwiera tak jak dotychczas bazę normatywną katalogów, wybór Kalkulacja indywidualna daje możliwość określenia pozycji kosztorysowej jako własnej kalkulacji, wybór opcji Tekst dowolny pozwala na opisanie pozycji kosztorysowej opisem dowolnym. W pozycji uproszczonej wybór cenników otwiera cenniki, z których możemy określić podstawy wyceny pozycji kosztorysowej. Zapisane w kolumnie Podstawa odwołania do katalogów lub teksty np. kalkulacja indywidualna są drukowane jako podstawa każdej pozycji w raportach wydruków
Do bazy katalogów dodano następujące katalogi : DC-03 - Kotwy chemiczne Koelner-Rawl , DC-04 - Kotwy mechaniczne Koelner-Rawl , KNR 9-19 - Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii firmy Belfor