ProPublico - szkolenia
ProPublicoEx wersja 8.4.60
Nowości w ProPublicoEx wersja 8.4.60

Dostosowanie programu do zmian wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz. 559)
W Słowniku kryteriów dodano następujące pozycje:
* zużycie energii;
* emisja dwutlenku węgla;
* emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.


 
Szkolenia z ProPublico
Prowadzimy szkolenia indywidualne i zbiorowe z użytkowania systemu ProPublico. Wiecej informacji: tel. 22 6295990