Szkolenia
Kosztorysy w zamówieniach publicznych

Kosztorysy   w  zamówieniach  publicznych  na  roboty  budowlane

  Sporządzanie,  sprawdzanie,  poprawianie.

Szkolenie jednodniowe przeznaczone jest dla  osób  prowadzących  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  osób  opracowujących  kosztorysy. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pomimo, że nie zmieniły się Rozporządzenia dotyczące opisu i szacowania wartości zamówień na roboty budowlane wywarła wpływ na przebieg postępowań. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo się jak sobie radzić ze sporządzaniem i sprawdzaniem ofert, w szczególności z poprawianiem omyłek rachunkowych oraz polegających  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ. 
Kurs: Kosztorysowanie robót budowlanych

mgr inż. Balbina Kacprzyk

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Kurs podstawowy
2-dniowy  16 godz. lekcyjnych


Program szkolenia
1.    Wprowadzenie –  1 godz. lek

  • Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
  • Stan prawny
  • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych


 
Komputerowe Wspomaganie Kosztorysowania programem Zuzia
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Komputerowe Wspomaganie Kosztorysowania
 program Zuzia

1.    Cel
Celem kursu jest nabycie umiejętności w obsłudze programu do kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i teletechnicznych Zuzia.
2.    Program kursu: 16 godzin lekcyjnych

KURS PODSTAWOWY

A.    Część teoretyczna  
1.   Podstawy prawne kosztorysowania
2.    Podstawy prawne i metodologia sporządzania wszystkich rodzajów kosztorysów
3.    Komputerowe Wspomaganie Kosztorysowania - omówienie podstawowych funkcji programu wspomagającego kosztorysowanie, zakres automatyzacji i dokładność obliczeń, problemy  kosztorysowania komputerowego.


 
Praca z programem ProPublico

Wprowadzenie: zapoznanie uczestników szkolenia, przedstawienie celu spotkaniapropublico
Wstępne informacje o systemie:
Konfiguracja systemu ProPublicoEx: dostosowanie programu do struktury organizacyjnej zamawiającego.
Ustawienie pozostałych ogólnych parametrów np. sygnatura, strona www z ogłoszeniami, uzupełnienie bazy osób.
Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:
Rejestr wniosków, otwarcie nowego zamówienia, przygotowanie SIWZ, generowanie i przesłanie ogłoszeń, powołanie komisji przetargowej, wydawanie SIWZ, baza wykonawców, korespondencja seryjna.

Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego cd.
Złożenie i ocena ofert, przygotowanie protokołów końcowych i druków ZP, umowa i realizacja.
Przeprowadzenie postępowania w pozostałych trybach:
Różnice pomiędzy procedurami, przetarg ograniczony, negocjacje, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki.
Raporty zestawienia statystyki:
Generowanie zestawień i raportów, odczytywanie i interpretacja statystyk, sposób tworzenia druku ZP-S.

Funkcje zaawansowane systemu:
wzbogacanie bazy o szablony swoich wzorców dokumentów – konfiguracja pism,
konfiguracja słowników tematycznych – warunki, wymagane dokumenty i inne.
Obsługa wewnętrznego komunikatora systemu.
Podsumowanie: Pytania i ćwiczenia.
  
Podstawy kosztorysowania

KURS KOSZTORYSOWANIA - PROGRAM

1. Kosztorys - przeznaczenie, cel i funkcja, rodzaje

2. Przepisy regulujące stan prawny w Polsce

3. Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

4. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna - podstawy techniczno-rzeczowe

5. Baza normatywna (budowa katalogów, spis katalogów)

6. Rodzaje kosztorysów

7. Kalkulacje cen (uproszczona, szczegółowa)

8. Budowa kosztorysu oraz dokładność obliczeń

  
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2