Szkolenia
Praca z programem ProPublico

Wprowadzenie: zapoznanie uczestników szkolenia, przedstawienie celu spotkaniapropublico
Wstępne informacje o systemie:
Konfiguracja systemu ProPublicoEx: dostosowanie programu do struktury organizacyjnej zamawiającego.
Ustawienie pozostałych ogólnych parametrów np. sygnatura, strona www z ogłoszeniami, uzupełnienie bazy osób.
Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:
Rejestr wniosków, otwarcie nowego zamówienia, przygotowanie SIWZ, generowanie i przesłanie ogłoszeń, powołanie komisji przetargowej, wydawanie SIWZ, baza wykonawców, korespondencja seryjna.

Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego cd.
Złożenie i ocena ofert, przygotowanie protokołów końcowych i druków ZP, umowa i realizacja.
Przeprowadzenie postępowania w pozostałych trybach:
Różnice pomiędzy procedurami, przetarg ograniczony, negocjacje, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki.
Raporty zestawienia statystyki:
Generowanie zestawień i raportów, odczytywanie i interpretacja statystyk, sposób tworzenia druku ZP-S.

Funkcje zaawansowane systemu:
wzbogacanie bazy o szablony swoich wzorców dokumentów – konfiguracja pism,
konfiguracja słowników tematycznych – warunki, wymagane dokumenty i inne.
Obsługa wewnętrznego komunikatora systemu.
Podsumowanie: Pytania i ćwiczenia.
 



 
Podstawy kosztorysowania

KURS KOSZTORYSOWANIA - PROGRAM

1. Kosztorys - przeznaczenie, cel i funkcja, rodzaje

2. Przepisy regulujące stan prawny w Polsce

3. Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

4. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna - podstawy techniczno-rzeczowe

5. Baza normatywna (budowa katalogów, spis katalogów)

6. Rodzaje kosztorysów

7. Kalkulacje cen (uproszczona, szczegółowa)

8. Budowa kosztorysu oraz dokładność obliczeń

 



 
Kosztorysowanie w programie Zuzia

Część teoretyczna:  
Zakres: Obowiązujące podstawy prawne dotyczące kosztorysowania, metody kosztorysowania, zasady przedmiarowania i obmiarowania robót, rodzaje kosztorysów, kalkulacja indywidualna, protokoły założeń wyjściowych, protokół danych wyjściowych i założeń kosztorysowych. Wycena prac indywidualnych wg branż.

Część praktyczna:
Zakres: Wprowadzenie do komputerowego kosztorysowania, podstawy poruszania się po programie Zuzia. Ćwiczenia w sporządzaniu kosztorysu przy użyciu programu Zuzia. Sporządzanie ofert kosztorysowych ich   modyfikacja i weryfikacja. Rozszerzone możliwości kosztorysowania przy użyciu programu: porównywanie dwóch kosztorysów, tworzenie elementów scalonych, praca na cennikach scalonych, narzuty w kosztorysach. Eksport danych z kosztorysu do harmonogramu lub programów MS Office (Excel i Word). Wydruki – opcje ustawień, zestawy, style wydruków.



 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2