XV Konferencja Częstochowska

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE -
CAŁKOWITE KOSZTY PLANOWANE I KOSZTY KWALIFIKOWALNE,
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WYDATKI KWALIFIKOWALNE W PROJEKTACH UNIJNYCH

CZĘSTOCHOWA - 4-5 LISTOPADA 2010 r.

konf-2010-01

konf-2010-02

konf-2010-03

konf-2010-04

konf-2010-05

konf-2010-06

konf-2010-07

konf-2010-08

konf-2010-09

konf-2010-10

konf-2010-11

konf-2010-12

konf-2010-13

konf-2010-14

konf-2010-15

konf-2010-16

konf-2010-17

konf-2010-18

konf-2010-19

konf-2010-20

konf-2010-21

konf-2010-22

konf-2010-23