RM-SPOL

Moduł RM-SPOLrm-spol


Charakterystyka modułu
Moduł RM-SPOL jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 oraz podstaw słupów wg PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998.

Moduł RM-SPOL uruchamiany jest automatycznie przez program główny pakietu po wejściu do opcji wymiarowania połączeń. Współpraca modułu z programem RM-WIN polega na wykorzystaniu mechanizmu systemu WINDOWS tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy aplikacjami tego systemu. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-SPOL, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-SPOL.

Moduł RM-SPOL umożliwia definiowanie i wymiarowanie następujących rodzajów połączeń:
 • Doczołowe spawane - połączenie na obwodową spoinę pachwinową spawaną do innego elementu lub do blachy czołowej (np. połączenie rygla ze słupem lub połączenie dwóch prętów poprzez blachę czołową).
 • Doczołowe na śruby - doczołowe połączenia zginane lub rozciągane (np. połączenie rygla ze słupem).
 • Śrubowe na kątowniki - połączenie na śruby do podciągu lub słupa z wykorzystaniem kątowników. Opcjonalnie kątowniki mogą być przyspawane do słupa lub podciągu.
 • Śrubowe do żebra - połączenie na śruby do żebra podciągu. Podciąg nie należy do zdefiniowanej w RM-WIN konstrukcji.
 • Spawane do blachy węzłowej - połączenia prętów kratownic w węzłach do blachy węzłowej. Połączenie może zawierać spoiny pachwinowe i czołowe. W szczególności rolę blachy węzłowej może pełnić środnik np. teownika lub 1/2 dwuteownika.
 • Podstawa słupa - jednodzielne podstawy słupów ściskanych osiowo lub mimośrodowo wymiarowane zgodnie z PN-85/B-03215 oraz PN-B-03215:1998.
Do najważniejszych cech modułu RM-SPOL należy zaliczyć:
 • możliwość deklarowania połączeń poszczególnych prętów w węzłach i przechowywanie danych tych połączeń wraz z zadaniem RM-WIN,
 • wyświetlanie na ekranie aktualnego widoku węzła ze zdefiniowanym połączeniem,
 • wyświetlanie w oknie głównym modułu statusu wymiarowania połączenia wraz z opisem komunikatu,
 • możliwość wpływania na konstrukcję połączenia (np. blachy usztywniające, żebra) oraz na rozmieszczenie śrub w połączeniach na śruby,
 • możliwość określania kategorii połączeń śrubowych oraz sprawdzania stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowania (dla s.g. użytkowania wymiarowanie odbywa się na podstawie obciążeń charakterystycznych),
 • automatyczne wyznaczanie obwodu spoin pachwinowych w połączeniach doczołowych według kryterium dostępności tych spoin z zewnątrz przekroju,
 • automatyczne wyznaczanie pól podziału blachy podstawy słupa w oparciu o geometrię przekroju i blach pionowych podstawy,
 • automatyczne uwzględnianie długości wyboczeniowych określonych w module RM-STAL dla nieprzegubowych podstaw słupów ściskanych osiowo,
 • wyświetlanie wyników wymiarowania połączenia na ekranie w osobnym oknie dialogowym,
 • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS Word, Star Office), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu.
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, skalowanego rysunku połączenia pręta w węźle, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego węzła,
 • sporządzanie pozycjonowanego wydruku okna dialogowego wymiarowania.

Przykład dokumentacji