FD-WIN

Program FD-WINfd-win


Charakterystyka programu
Program FD-WIN przeznaczony jest do wspomagania projektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020, a posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciążeniu.

... w zakresie geometrii:
 • Kreowanie planu rozmieszczenia fundamentów bezpośrednich dla całej budowli w formie dowolnie skonfigurowanej grupy typowych fundamentów takich jak:
  • ława prostokątna,
  • stopa prostokątna,
  • stopa kołowa,
 • Deklarowanie poziomu posadowienia poszczególnych fundamentów,
 • Deklarowanie ograniczeń modelujących konstrukcje istniejące w sąsiedztwie fundamentów projektowanych,
 • Łatwa edycja dowolnych elementów schematu statycznego przez dodawanie, usuwanie i zmianę położenia fundamentów lub ograniczeń wynikających z istniejącego stanu zabudowy terenu,
 • Deklarowanie posadzek przylegających do konstrukcji lub fundamentu,
 • Deklarowanie obszarów wykopów pod fundamenty.

... w zakresie charakterystyki podłoża gruntowego:
 • Deklarowanie podłoża gruntowego wielowarstwowego,
 • Deklarowanie poziomów piezometrycznych wody gruntowej,
 • Deklarowanie parametrów poszczególnych warstw gruntowych,
 • Deklarowanie warstw wymiany gruntu.
... w zakresie obciążenia konstrukcji:
 • Możliwość zadawania typowych obciążeń dla poszczególnych fundamentów,
 • Tworzenie list obciążeń - wariantów obciążeń,
 • Możliwość pobierania zestawów obciążeń (wariantów obciążeń) z wyników obliczeń wykonanych przez program RM-WIN dla kombinatoryki grup obciążeń.
... w zakresie wymiarowania fundamentów:
 • Sprawdzanie warunku nośności granicznej,
 • Sprawdzanie warunków granicznej użytkowalności,
 • Sprawdzanie warunku na przebicie i zginanie fundamentu,
 • Wyznaczenie ilości koniecznego zbrojenia dla fundamentów żelbetowych,
 • Tworzenie zestawień ilości zbrojenia,
 • Możliwość włączenia procesu optymalizacji, który pozwala na optymalny dobór wymiarów fundamentu dla którego spełniony jest warunek nośności, warunek na przebicie i warunek zginania fundamentu.
... w zakresie sporządzania dokumentacji zadania:
 • Podgląd wydruku w standardzie RTF zawierającym komentarze, rysunki, wzory i tabele,
 • Drukowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i bloki wyników analizy i wymiarowania, z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku,
 • Skalowanie drukowanych rysunków,
 • Określania parametrów typograficznych stron wydruku (marginesy, nagłówki, czcionka),
 • Przesyłanie zawartości wydruku do schowka lub bezpośrednio do edytora tekstu MS Word lub do schowka systemu Windows.... w zakresie użytkowym:
 • Pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu,
 • Możliwość dokonywania przez użytkownika zmian konfiguracji programu,
 • Graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania większości parametrów wyświetlania przez użytkownika,
 • Możliwość korzystania ze standardowej funkcji Pomocy na zasadach oferowanych przez środowisko systemu Windows,
 • Możliwość zapisu zadania (projektu) i jego odczytu ze wskazanego przez użytkownika katalogu dyskowego.