RM-SIN

Moduł RM-SINrm-sin


Charakterystyka modułu


Moduł RM-SIN jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów określonych przez producenta. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu systemu Windows dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-SIN, polegającej na wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Dzięki temu, wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN - mające wpływ na wymiarowanie - są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-SIN i odwrotnie, zmiany dokonywane w module RM-SIN - mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji - są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-SIN polega interaktywnym operowaniu parametrami wymiarowania i sprawdzaniu warunków nośności i użytkowania określonych w szczególnych w dokumentacji technicznej producenta dźwigarów typu SIN.Do najważniejszych cech modułu RM-SIN należy zaliczyć:

  • pełna zgodność obliczeń z przepisami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta profili typu SIN
  • automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku wymiarowania w dowolnym przekroju dźwigara
  • automatyczne wyszukiwanie miarodajnego warunku i położenia przekroju dla określonej kombinacji grup obciążeń
  • automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje nośności dźwigara
  • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych pręta dla potrzeb wymiarowania z możliwością dokonywania zmian
  • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych oraz wymiarowania
  • automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częś­ciami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu

Przykład dokumentacji