SIATKOBETON
 Co to jest siatkobeton ?
Odmiana żelbetu o specyficznym zbrojeniu oraz ulepszonych własnościach mechanicznych. Podstawowym zbrojeniem siatkobetonu jest siatka stalowa o kwadratowych lub prostokątnych oczkach (np. 10x10 mm lub 10x15 mm), z cienkiego drutu (średnica od 0,5 do 1,2 mm), równomiernie rozmieszczona w kilku warstwach w całym przekrój ścianki elementu. Takie usytuowanie zbrojenia nadaje przekrojowi własności jednorodne, co z kolei powoduje polepszenie cech wytrzymałościowych przekroju, np. zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie.
 Zastosowania siatkobetonu.plyta
Ulepszone w porównaniu z żelbetem własności wytrzymałościowe siatkobetonu pozwalają na projektowanie elementów i konstrukcji cienkościennych, a więc w konsekwencji lekkich. Możliwości modelowania zbrojenia pozwalają na projektowanie dowolnych kształtów konstrukcji oraz elementów prefabrykowanych, których wykonanie w tradycyjnym żelbecie jest bardzo trudne i kosztowne. Cechę tę można więc wykorzystać do wykonania:
 • deskowań traconych dla skomplikowanych kształtów monolitycznych konstrukcji żelbetowych, np. dla stropów kasetonowych,
 • elementów "małej" architektury, np. gazonów kwiatowych, barier, okładzin balkonów, listew ozdobnych, stopni schodowych itp.,
 • lekkich elementów prefabrykowanych wielkogabarytowych, np. zbiorników szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków, ścianek działowych i osłonowych, itp.
 Zakres oferty firmy Amplus.donice
 • Projekty techniczne elementów i konstrukcji z siatkobetonu.
 • Opracowanie technologii wykonania elementów w dostosowaniu do możliwości technicznych zamawiającego.
 • Nadzór nad próbami technologicznymi i uruchomieniem produkcji.
 • Doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji z siatkobetonu.
 Doświadczenia.
Ponad 20 lat pracy w zakresie projektowania, badań, realizacji prototypów i wdrożeń na skalę techniczną elementów i konstrukcji z siatkobetonu. Wśród zaprojektowanych i wdrożonych elementów i konstrukcji - m.in.:
 • deskowania tracone dla wspornikowej galerii komunikacyjnej stacji Wilanowska metra warszawskiego,
 • deskowania tracone stropu kasetonowego dolnego kościoła w budowanej obecnie Bazylice Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu k/Konina,
 • deskowania tracone dla okrągłych słupów kanelowanych w tejże Bazylice w Licheniu, Formowanie rury siaykobetonowej
 • deskowania tracone dla stropów w Kościołach w Otwocku (o.o. Pallotynów) oraz Józefowie k/Radzymina,
 • siatkobetonowe ściany osłonowe z klejoną do nich ceramiką na stacjach Stokłosy i Ursynów metra w Warszawie,
 • prefabrykowane gazony kwiatowe w 11 wzorach i wielkościach,
 • prefabrykowane płyty elewacyjne dla biurowca w podberlińskiej miejscowości Wassmannsdorf.