RM-2D pakiety

2D – płaskie konstrukcje prętowe

 RM-WIN – wersja 9.3x
 Program główny pakietu RM do analizy statycznej i wytrzymałościowej oraz zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych i drewnianych płaskich konstrukcji prętowych wg teorii I-go i II-go rzędu
 Moduł RM-STAL - w 3.23
 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania prętów konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200.
 Moduł RM-ZELB – w 3.41 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania prętów konstrukcji żelbetowych zgodnie z najnowszą normą PN-B-03264:2002.
 Moduł RM-SPOL – w 2.40 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200 i PN-85/B-03215
 Moduł RM-DREW – w 2.62 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania konstrukcji drewnianych zgodnie z PN-B-03150:2000
 Moduł RM-SIN – w 1.14 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN zgodnie z przepisami producenta tych dźwigarów.
 Moduł RM-AZUR – w 1.14 Moduł pakietu RM - zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych zgodnie ze specjalnymi zasadami wymiarowania tych dźwigarów.
 Pakiet RM – MINI - w 9.28-mini Mini pakiet składający się z programu głównego RM-MINI - do analizy statycznej i wytrzymałościowej wg teorii I-go rzędu oraz jednego z modułów do zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych lub drewnianych typowych, płaskich konstrukcji prętowych.